افسران - می‌گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛  چه غلط ها!
برچسب ها :
آمریکا ,  ایران ,  رزمایش نظامی درخلیج همیشه فارس ,  بیانات مقام معظم رهبری ,