افسران - حجت الاسلام رفیعی (اوضاع بد فرهنگی در دولت راستگویان)